Školská rada

Kontakt na předsedu školské rady: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Členové školské rady od 2.3.2018

  • Miluše Jarošíková - zástupce zřizovatele 
  • Rostislav Lariš - zástupce zřizovatele 
  • Jindřiška Habadová - zástupce rodičů - předseda školské rady
  • Petra Rosová - zástupce rodičů
  • Ing. Lenka Povová - zástupce pedagogů
  • Olga Marejková - zástupce pedagogů

Jednací řád školské rady, ke stažení zde.

Zápis z jednání školské rady 1.3. 2018 ke stažení zde.

Zápis z jednání
Školská rada ze dne 6. 12. 2017
jednání probíhalo v zasedací místnosti obecního úřadu Mšené-lázně od 16:00 hod

Přítomní v 16:00 hod


Rostislav Lariš - zástupce zřizovatele - předseda školské rady
Miluše Jarošíková - zástupce zřizovatele 
Jindřiška Habadová - zástupce rodičů
Petra Rosová - zástupce rodičů
Mgr. Radka Došková - zástupce pedagogů
Mgr. Jana Bradáčová - zástupce pedagogů

K dalšímu jednáni na 16:30 je pozvána ředitelka školy
RNDr. Mgr. Adélu Marschallová Rumlerová, MBA.

Dne 31. 8. 2017 se sešla školská rada při ZŠ a MŠ Mšené-lázně, aby projednala zejména úpravy v ŠVP ZŠ, Školní řád a Výroční zprávu  ZŠ za rok 2016/2017.

Úvodní slovo měl předseda školské rady, který všechny přivítal, omluvil z jednání členku paní J. Habadovou a zároveň přivítal hosta – novou ředitelku školy RNDr. Mgr. Adélu Marschallovou Rumlerovou, MBA.

Poté následovalo vyjádření ke Školnímu řádu, s kterým byli členové dopředu seznámeni. Školská rada jej přítomnými členy jednomyslně schválila. Kvůli bezpečnosti žáků, zaměstnanců školy a ochrany jejich majetku a majetku organizace jsme zpřísnili zákaz vstupu cizích osob do budovy školy bez vědomí zaměstnanců školy.

Rada obce Mšené Lázně na svém 52. zasedání dne 21. 6. 2017 ve svém usnesení č. 96/2017 hlasováním 4 PRO jmenovala p. RNDr., Mgr. Adélu Marschallovou Rumlerovou, bytem Čechova 508, 411 17 Libochovice, do funkce ředitelky Základní školy a Mateřské školy Mšené-lázně, Školní  121, Mšené-lázně, okres Litoměřice a to od 1. 8. 2017 do 30. 6. 2018.

Ředitelka školy přítomným přednesla zprávu o hodnocení prospěchu a chování žáků v 1. pololetí 2016/2017 – řešili jsme hlavně chování žáků v 8., 9., 6. ročníku, prospěch i u dětí prvního stupně – jedná se zejména děti ze slabého socio-kulturního prostředí.

* Počty žáků ve třídách se změnili po přechodu na nové pololetí – zejména z důvodu organizování času rodičů dětí, jednou z příčin měla být údajná šikana dítěte ve třetí třídě, ale neprokázala se ani šetřením třídní učitelky, školní psycholožky a ni ředitelky školy.

Dne 18. 10. 2016 se uskutečnilo jednání členů školské rady, kterého se jako host účastnila ředitelka školy Ing. Olga Haškovcová, omluvena byla Mgr. Radka Došková. Na programu jednání byly tyto body: výroční zpráva školy za uplynulý rok, matrika školy k 30. 9. 2016, plán práce na rok 2016/2017.

Členové rady byli obeznámeni s výroční zprávou organizace za uplynulý rok a vyzváni k jejímu připomínkování. Výroční zpráva školy byla schválena bez připomínek plným počtem hlasů přítomných členů.

Dne 23. 6. 2016 se uskutečnilo jednání členů školské rady, kterého se jako host účastnila ředitelka školy Ing. Olga Haškovcová, omluvena byla Mgr. Radka Došková. Na programu jednání byly tyto body: nový školní vzdělávací program, statistika školy v 2. pololetí školního roku,  organizační záležitosti související s ukončením školního roku a s novým školním rokem.

Dne 4. 2. 2016 se uskutečnilo jednání členů školské rady, kterého se jako host účastnila ředitelka školy Ing. Olga Haškovcová. Na programu jednání byly tyto body: statistika školy v 1. pololetí školního roku, aktivity školy plánované na druhé pololetí, zápis do první třídy, zapojení školy do projektů, spolupráce se školní psycholožkou.

Přítomni:

Ing. O. Haškovcová – ředitelka školy,

členové nové školské rady: Ing. R. Lariš, M. Jarošíková, P. Rosová, Mgr. J. Bradáčová, Mgr. R. Došková, J. Habadová

Hlavní body:

1. seznámení s novými členy jsou Mgr. R. Došková z řad pedagogických pracovníků a J. Habadová z řad zákonných zástupců

2. seznámení s pravomocemi školské rady podle školského zákona v platném znění

ŠKOLSKÁ RADA 25. 8. 2015

Poslední setkání školské rady ve složení Miluše Jarošíková, Rostislav Lariš, Petra Rosová, Jan Zavacký, Jana Bradáčová, Helena Kejřová se uskutečnilo 25. 8. 2015.

Omluveni byli J. Zavacký z pracovních důvodů, H. Kejřová ze zdravotních důvodů.

Hostem byla Ing. Olga Haškovcová, ředitelka školy.

Školská rada připomínkovala nový školní řád, který nakonec také schválila (s platností od 1. 9. 2015). Vyslechla si zhodnocení školního roku 2014-2015 a také předpokládanou dislokaci pro školní rok 2015-2016.

Dne 14. 1. 2015 se od 17,00 hodin konalo jednání školské rady, které mělo na programu zejména rozbor zprávy ČŠI, jejíž kontrolní činnost proběhla na škole ve dnech 21. -. 24. 10. 2014. Se zápisem a výsledky kontrolní činnosti byli členové školské rady seznámeni s dostatečným předstihem.

Hosty na jednání byli Ing. Olga Haškovcová, ředitelka školy a Ing. Josef Bíža, starosta obce.

Po úvodním představení nového člena školské rady zastupujícího zřizovatele – pana Rostislava Lariše účastníci jednání přešli k hlavnímu bodu programu - k výsledkům inspekční činnosti.

Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, Školní 121, 411 19 Mšené-lázně reditel@zsmsene.cz416 866 128

Tvorba webu www.helpmark.cz

X

Pro učitele Pro rodiče a studenty