Školní psycholog

Mgr. Jana HASLINGEROVÁ

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.:


Pondělí:         8:00 - 15:10 hod.

Úterý:             8:00 - 15:10 hod

Čtvrtek:          8:00 - 15:10 hod

Přestávka na oběd vždy 12:30 - 13:00


Kde mě najdete?

  • v 1. patře nové budovy mateřské školy,
  • žáci ZŠ čekají na předem dohodnutém místě,
  • rodiče chodí hlavním vchodem školky

Konzultace:

1) Žáci ZŠ a MŠ Mšené-lázně - v pracovní době dle možností kdykoliv

2) Ostatní (zaměstnanci ZŠ a MŠ, rodiče, jiní) - konzultaci si objednávejte přednostně e-mailem na adrese:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ve škole se zapojuje například do následujících aktivit:

* Spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

* Podílí se na třídnických hodinách ve spolupráci s třídním učitelem

* Poskytne úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá

* Poskytne krizovou intervenci dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci

* Společně s pedagogy se podílí na vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dítěte

* Podílí se ve spolupráci s třídním učitelem (li) na posílení pozitivní atmosféry ve škole

* Provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt rizikového chování apod.) a konzultuje zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídními učiteli, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili

* Informuje rodiče na třídních schůzkách, či mimořádným písemným sdělením o výsledcích anonymních anketních šetření a průzkumech

* Školní psycholog pracuje jako člen týmu školního poradenského pracoviště, spolupracuje s vedením školy a se členy ŠPP

* Zakázky na školního psychologa, které vyžadují individuální nebo i skupinovou práci, která vyžaduje práci s důvěrnými nebo citlivými údaji o žácích si vyžadují vždy informovaný souhlas rodičů. Pokud rodiče nebudou souhlasit se službou školního psychologa, je třeba jejich rozhodnutí respektovat.

* V případech hodných zvláštního zřetele jako je například týrání dítěte, zneužívání dítěte, ohrožování mravní výchovy dítěte nebo zapojování dítěte do trestné činnosti podléhají tyto skutečnosti oznamovací povinnosti školního psychologa.

* Školní psycholog spolupracuje také s OSPOD, Policií ČR a dalšími školskými poradenskými subjekty.

Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, Školní 121, 411 19 Mšené-lázně reditel@zsmsene.cz416 866 128

Tvorba webu www.helpmark.cz

X

Pro učitele Pro rodiče a studenty