Klíčové aktivity projektu:

 • Vzdělávaní pracovníků ZŠ v oblasti čtenářské gramotnosti
 • Vzdělávaní pracovníků MŠ v oblasti čtenářské pregramotnosti
 • Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze
 • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v oblasti čtenářské gramotnosti
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
 • Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ
 • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

(pro MŠ)

 • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

 

Tento projekt je spolufinancován EU.

erb města Mšené-lázně

Počet zobrazených článků
302936

28233549 1783379975028151 214847954 n

Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, Školní 121, 411 19 Mšené-lázně reditel@zsmsene.cz416 866 128

Tvorba webu www.helpmark.cz

X

Pro učitele Pro rodiče a studenty