logo eu

Mšené nově 2

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005409

  

Příjemce projektu: Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres Litoměřice, příspěvková organizace

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_022

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP 

Doba trvání projektu: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. 

Mšené nově 2

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005409

  

Příjemce projektu: Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres Litoměřice, příspěvková organizace

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_022

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP 

Doba trvání projektu: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. 

Klíčové aktivity projektu:

 • Vzdělávaní pracovníků ZŠ v oblasti čtenářské gramotnosti
 • Vzdělávaní pracovníků MŠ v oblasti čtenářské pregramotnosti
 • Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze
 • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v oblasti čtenářské gramotnosti
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
 • Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ
 • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

(pro MŠ)

 • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

 

Tento projekt je spolufinancován EU.

Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, Školní 121, 411 19 Mšené-lázně reditel@zsmsene.cz416 866 128

Tvorba webu www.helpmark.cz

X

Pro učitele Pro rodiče a studenty