logolink vyzva 56

Shrnující zpráva k projektu  Technika nám pomáhá (z projektu OPVK 57)

Naše škola se zapojila do projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod  záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  na podporu technického a jazykového vzdělávání realizovaného v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015.

My jsme si z něj vybrali dvě základní klíčové aktivity a to: Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy  a Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

Shrnující zpráva k projektu  Technika nám pomáhá (z projektu OPVK 57)

Naše škola se zapojila do projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod  záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  na podporu technického a jazykového vzdělávání realizovaného v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015.

My jsme si z něj vybrali dvě základní klíčové aktivity a to: Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy  a Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

Díky tomuto projektu jsme mohli dopřát žákům přednostně 8. a 9. ročníků vybavení dílen pro pracovní technické činnosti, které ve škole nebylo možno do této doby realizovat  Z projektu jsme pořídili pracovní stoly, drobné ruční nářadí a nástroje, ale také elektrické vybavení dílny pro vyučujícího, který s dětmi v dílnách pracoval, technický materiálu, s kterým děti běžně nepracují – dřevo, plech, sklo aj. a samozřejmě odbornou literaturu, jak dané materiály využívat. A proškolením museli projít i naši dva vyučující.

Projekt ve škole ovšem neznamenal jen nákup vybavení, ale děti musely také ukázat svoji manuální zručnost při práci. V dílnách pracovala vždy skupinka žáků, nejen chlapců, ale i dívek, kteří se pustili do výroby brousítek na tužky, krmítek pro ptáky a svícnů. Všichni pracovali s vervou a výsledkem byly výrobky, které u mnohých ukázaly na manuální šikovnost svého výrobce. Pomocný slovem i činem jim v tom byl Ing. Vladimír Lorenc, který na škole mj. vede i kroužek Dílny.                                                

Mgr. Jana Bradáčová

Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, Školní 121, 411 19 Mšené-lázně reditel@zsmsene.cz416 866 128

Tvorba webu www.helpmark.cz

X

Pro učitele Pro rodiče a studenty