logolink vyzva 56

Shrnující zpráva projektu Vzdělávání pro všechny

Od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 na škole probíhal projekt Vzdělávání pro všechny, který byl financován s prostředků MŠMT z OPVK 56.

Díky němu naše škola získala prostředky na vzdělání žáků v cizím jazyce a mohla si dovolit vybraným žákům z II. stupně zabezpečit výjezd do Londýna  a do Berlína. Zde se několik hodin denně učili v běžné škole pod dohledem místního pedagoga cizí jazyk.  Volné chvíle pak využívali všichni k návštěvě památek, sportovišť a místních zajímavostí. Děti obdržely certifikát potvrzující jejich studium. Z projektu byla dotovaná doprava, ubytování i stravování, vzdělávání i lektoři.

Shrnující zpráva projektu Vzdělávání pro všechny

Od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 na škole probíhal projekt Vzdělávání pro všechny, který byl financován s prostředků MŠMT z OPVK 56.

Díky němu naše škola získala prostředky na vzdělání žáků v cizím jazyce a mohla si dovolit vybraným žákům z II. stupně zabezpečit výjezd do Londýna  a do Berlína. Zde se několik hodin denně učili v běžné škole pod dohledem místního pedagoga cizí jazyk.  Volné chvíle pak využívali všichni k návštěvě památek, sportovišť a místních zajímavostí. Děti obdržely certifikát potvrzující jejich studium. Z projektu byla dotovaná doprava, ubytování i stravování, vzdělávání i lektoři.

Další možností projektu, kterou jsme rovněž využili, bylo vzdělávání našeho vyučujícího v zahraničí. Výstupem pro něj bylo nejen osvědčení o absolvování kurzu, ale samozřejmě nové poznatky z výuky gramatiky a také nové metody a nápady pro výuku cizího jazyka, které po příjezdu předal všem svým kolegům.

Škola si zároveň vybrala šablonu rozvíjející čtenářskou gramotnost žáků. Ta spočívala v možnosti nákupu knih pro děti – s pomocí projektu se nám podařilo nakoupit kolem 300 různých titulů. U části z nich jsme využili možnost nákupu jednoho titulu pro celou třídu, hlavně u knížek pro první stupeň. Mezi všemi knihami nebyla jen klasická beletrie – Dášeňka, Quo vadis, Kniha džunglí, Vinnetou, ale i poezie nebo komiksy, populárně naučné (zaměřené na historii, cestopis) aj. Některé se velmi brzy staly mezi dětmi populární – Star Wars, Harry Potter, Horror School. Velmi jsme ocenili, že díky projektu mají  děti možnost si nové tituly ze školy zapůjčit, nejen s nimi pracovat v rámci běžných vyučovacích hodin v takzvaných dílnách čtení ve třetí, čtvrté, sedmé a deváté třídě. Navíc se dílny čtení rozšířily i do ostatních ročníků a zájem o knížky jako takové a hlavně o jejich čtení se nám podařilo zvýšit.                                                                                                

Mgr. Jana Bradáčová

Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, Školní 121, 411 19 Mšené-lázně reditel@zsmsene.cz416 866 128

Tvorba webu www.helpmark.cz

X

Pro učitele Pro rodiče a studenty