logo eu

Mšené nově 2

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005409

  

Příjemce projektu: Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres Litoměřice, příspěvková organizace

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_022

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP 

Doba trvání projektu: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. 

Prevence školní neúspěšnosti ve školách na Podřipsku

registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000227

  EU OPVVV barva

Příjemce projektu: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.

Partneři projektu:    Město Roudnice nad Labem, Centrum D8, o.p.s.

Zapojené školy:     ZŠ Karla Jeřábka, Roudnice nad Labem

                                ZŠ Jungmannova, Roudnice nad Labem

logolink vyzva 56

Shrnující zpráva projektu Vzdělávání pro všechny

Od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 na škole probíhal projekt Vzdělávání pro všechny, který byl financován s prostředků MŠMT z OPVK 56.

Díky němu naše škola získala prostředky na vzdělání žáků v cizím jazyce a mohla si dovolit vybraným žákům z II. stupně zabezpečit výjezd do Londýna  a do Berlína. Zde se několik hodin denně učili v běžné škole pod dohledem místního pedagoga cizí jazyk.  Volné chvíle pak využívali všichni k návštěvě památek, sportovišť a místních zajímavostí. Děti obdržely certifikát potvrzující jejich studium. Z projektu byla dotovaná doprava, ubytování i stravování, vzdělávání i lektoři.

logolink vyzva 56

Shrnující zpráva k projektu  Technika nám pomáhá (z projektu OPVK 57)

Naše škola se zapojila do projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod  záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  na podporu technického a jazykového vzdělávání realizovaného v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015.

My jsme si z něj vybrali dvě základní klíčové aktivity a to: Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy  a Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

logolink vyzva 56Projekt EU peníze školám je součástí programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a přispívá k podpoře několika prioritních témat, z nichž naše škola se zaměřila jen na některá. Na naší škole byl realizován od 1. 9. 2011 do 28. 2. 2014.

Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, Školní 121, 411 19 Mšené-lázně reditel@zsmsene.cz416 866 128

Tvorba webu www.helpmark.cz

X

Pro učitele Pro rodiče a studenty