ovoce do skol
Ovoce do škol

Od září letošního roku se školy v České republice zapojují již šestým rokem do projektu Ovoce a zelenina do škol.

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, včetně žáků z přípravných tříd.

 

I letos si naše škola podala žádosti do různých dotačních programů Krajského úřadu Ústeckého kraje i Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a povedlo se.

  • V dotačnímu programu Prevence 2016 Krajského úřadu Ústeckého kraje jsme sice nebyli vybráni, přestože jsme splnili všechny náležitosti,  z důvodu nedostatku krajských finančních zdrojů.
  • Ale v dotačním programu Volný čas 2016 Krajského úřadu Ústeckého kraje nám byly naproti tomu schváleny dva projekty a  to letní příměstský tábor „Nuda? Neznám! :o)“ a podzimní příměstský tábor „Podzimní STREET prázdniny“.

Co bude děti čekat v létě?.....

logo kraje
Dotační program  KÚ ÚK Prevence 2015 s názvem "Bezpečně do života"

Kontaktní osoba: L. Machová

I v letošním školním roce na škole probíhá mnoho aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování žáků, přednášky, besedy, komunitní třídní kruhy aj. Škole se také podařilo získat z dotačního projektu Prevence 2015 Krajského úřadu Ústeckého kraje prostředky na další velmi významnou preventivní aktivitu a to školního psychologa.

erb města Mšené-lázně

Počet zobrazených článků
302936

28233549 1783379975028151 214847954 n

Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, Školní 121, 411 19 Mšené-lázně reditel@zsmsene.cz416 866 128

Tvorba webu www.helpmark.cz

X

Pro učitele Pro rodiče a studenty