I letos si naše škola podala žádosti do různých dotačních programů Krajského úřadu Ústeckého kraje i Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a povedlo se.

  • V dotačnímu programu Prevence 2016 Krajského úřadu Ústeckého kraje jsme sice nebyli vybráni, přestože jsme splnili všechny náležitosti,  z důvodu nedostatku krajských finančních zdrojů.
  • Ale v dotačním programu Volný čas 2016 Krajského úřadu Ústeckého kraje nám byly naproti tomu schváleny dva projekty a  to letní příměstský tábor „Nuda? Neznám! :o)“ a podzimní příměstský tábor „Podzimní STREET prázdniny“.

Co bude děti čekat v létě?.....

I letos si naše škola podala žádosti do různých dotačních programů Krajského úřadu Ústeckého kraje i Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a povedlo se.

  • V dotačnímu programu Prevence 2016 Krajského úřadu Ústeckého kraje jsme sice nebyli vybráni, přestože jsme splnili všechny náležitosti,  z důvodu nedostatku krajských finančních zdrojů.
  • Ale v dotačním programu Volný čas 2016 Krajského úřadu Ústeckého kraje nám byly naproti tomu schváleny dva projekty a  to letní příměstský tábor „Nuda? Neznám! :o)“ a podzimní příměstský tábor „Podzimní STREET prázdniny“.

Co bude děti čekat v létě? V pěti dnech (4. – 8. 7. 2016) budou rozděleny do dvou skupin a ty se postupně vystřídají na všech aktivitách. Bude se jednat o činnosti zaměřené na výtvarnou a pracovní činnost a to malování na hedvábí, keramika, scrapbook  a odlévání sádry. Do skupiny sportovních aktivit bude patřit tenis, ping-pong, plavání, kolektivní hry s „padákem“. Po dohodnutí přesného termínu bude zařazen celodenní výlet, zdravověda a zážitkové bubnování. K zajištění dosaženého cíle máme zajištěné prostory a spolupráci s TJ Sokol Mšené-lázně, Obecním úřadem Mšené-lázně a společností Lázně Mšené, a.s. K nákupu materiálu a sportovního nářadí budou využity financí z dotace.

A termín? Příměstský tábor se uskuteční ve dnech 4. – 8. 7. 2016.

Podzimní příměstský projekt bude probíhat celkem  ve dnech 26. – 28. 10. 2016 a to od 8,00 do 16,00 hodin.

  • První den  začne pohybovou aktivitou ve stylu hip-hop. Zkušený lektor sestaví pro tuto akci speciální choreografii, kterou budou schopni nacvičit i úplní začátečníci. V dopolední části se seznámí se základními prvky hip-hopu, procvičí se a v odpolední části se budou věnovat nácviku samotné choreografie. Nedílnou součástí streetového tance  hip-hop je stylové oblečení, které zajistíme z dotačních prostředků.
  • Druhý den bude věnován výtvarné aktivitě graffiti. V první části skicová příprava, výroba šablon a seznámení se se způsobem nástřiku, v druhé pak práce na konkrétním díle. Vlastní sprejované grafiky budou vznikat na jednotlivé desky. Výhodou toho je mobilnost těchto prací při jejich pozdějším vystavování. Nákupem sprejů, trysek, materiálů pro výrobu šablon a desek (sololit nebo sádrokarton) bychom zajistili průběh tohoto dne.
  • Třetí den se účastníci zaměří na oblast moderní fotografie a stylingu. Vyzkouší si jak fotografii přírody a architektury, tak i portréty. Nedílnou součástí bude počítačová úprava fotografií a jejich vytištění. Během lekcí stylingu nepůjde jen o líčení, oblékání, ale zaměříme se také na zdravý životní styl a fitness. Z dotace bychom hradili nákup fotoaparátu, stativu, software pro úpravu fotografií a kvalitní tiskárny pro jejich vytištění. Pro styling je nutné zajistit základní líčidla. Zdravý životní styl bude probíhat formou přednášky.

Závěr celé akce je naplánovaný jako veřejná prezentace v Kulturním domě obce Mšené-lázně. Obecní úřad ve Mšené-lázních vždy ochotně spolupracuje při volnočasových aktivitách pro děti a mládež. Proto nám povolil využití tohoto prostoru. Zde budou vystaveny jak díla graffiti, tak fotografie, které účastníci vytvoří. A celou akci završí vystoupení hip-hopu.

Výhodou pro všechny aktivity obou příměstských táborů je možnost využití vybavení školy. Jsou to prostory výtvarné dílny a dále pak počítačová učebna, interaktivní tabule apod.

erb města Mšené-lázně

Počet zobrazených článků
302772

28233549 1783379975028151 214847954 n

Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, Školní 121, 411 19 Mšené-lázně reditel@zsmsene.cz416 866 128

Tvorba webu www.helpmark.cz

X

Pro učitele Pro rodiče a studenty