Mléko do škol pro rok 2017/2018 - nové informace http://www.laktea.cz/index.php?page=skolni-mleko-2017-18

PLAKAT MLEKO A MY PROJEKT V09

obedy pro deti f
Naše škola je zapojena od 1. 2. 2017 do projektu MŠMT "Obědy pro děti".

"Cílem projektu je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit." (viz webové stránky Projektu)

Žádat o finanční příspěvek si tedy mohou rodiče dětí (ZŠ i MŠ) ze sociálně znevýhodněného prostředí a matky samoživitelky prostřednictvím vyplněného formuláře:

- Souhlas rodičů s finančním příspěvkem


 

erb města Mšené-lázně

Počet zobrazených článků
302923

28233549 1783379975028151 214847954 n

Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, Školní 121, 411 19 Mšené-lázně reditel@zsmsene.cz416 866 128

Tvorba webu www.helpmark.cz

X

Pro učitele Pro rodiče a studenty