GDPR – (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), které spolu se zákonem o zpracování osobních údajů (jehož návrh je aktuálně v legislativním procesu) nahradí dosavadní právní úpravu, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Školy jsou jedním ze správců osobních údajů, kteří zpracovávají osobní údaje na základě zvláštního zákona (převážně na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

V rámci zajišťování svých činností Základní škola a mateřská škola Mšené-lázně,zpracovává osobní údaje pro tyto účely:

1. Personální činnosti
2. Přijímání k předškolnímu vzdělávání3. Průběh předškolního vzdělávání
4. Matrika – předškolní vzdělávání
5. Přijímání k základnímu vzdělávání6. Průběh základního vzdělávání
7. Matrika – základní vzdělávání
8. Bezpečnost a ochrana zdraví
9. Účetnictví
10. Stravování
11. Kamerový systém

Pověřencem (DPO) pro Základní školu a mateřskou školu Mšené-lázně je:

Ing. Petr Medáček, CSc. MBA, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 603 485 424

Během konání všech akcí školy budou pořizovány pověřenou osobou, kterou určí Základní škola a mateřská škola Mšené-lázněobrazové zvukové záznamy a fotografie, které budou použity na webových stránkách a Facebookovém profilu školy a dalších informačních materiálech k prezentaci školy.

Základní škola a mateřská škola Mšené-lázně, nenese odpovědnost za případné další pořízení a zpracování fotografií, zvukových a obrazových záznamů jinou osobou.

Dokumenty ke stažení zde: 

Souhlas závěrečná část

Žádost o omezení zpracování osobních údajů 

Žádost o opravu osobních údajů

Žádost o potvrzení přístupu k osobním údajům 

Žádost o přenositelnost dat 

Žádost o výmaz osobních údajů

erb města Mšené-lázně

Počet zobrazených článků
305063

28233549 1783379975028151 214847954 n

Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, Školní 121, 411 19 Mšené-lázně reditel@zsmsene.cz416 866 128

Tvorba webu www.helpmark.cz

X

Pro učitele Pro rodiče a studenty