Aktuality základní školy ve školním roce 2015/2016

Akademie- rozloučení s 9.třídou

Kdy: 29.6. 2016

Kde: Kulturní dům Mšené- lázně

V kolik: 17:00h

Srdečně vás zve ZŠ a MŠ Mšené- lázně a 9.třída na akademii, kde uvidíte tanec, zpěv, přivítání prvňáčků, recitaci a jiné.

Bavte se s námi !!

  • Od 27. 6. do 29. 6. upravený rozvrh pro všechny třídy

  • 30. 6. 2016 vydávání vysvědčení 1. – 8. třída ve škole, 9. třída má v tento den v 8,00 hodin slavnostní předávání na Obecním úřadě ve Mšeném-lázních

  • Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 začne  1. 9. 2016 v 8,00 hodin u školy

dobra prace
Školní rok se pomalu blíží do svého závěru a s ním můžeme rekapitulovat úspěchy, kterých se nám povedlo dosáhnout v různých soutěžích a projektech, a upozornit na novinky, které nás čekají v roce příštím. Nejčerstvější úspěchy máme z lehkoatletických závodů okresního kola v Litoměřicích, kde dva naši žáci vybojovali  2. místo ve svých disciplínách.  V oblíbeném Jarním poznávání rostlin naši žáci obsadili třetí místo mezi deváťáky a mezi osmáky, dosáhli na druhé místo v soutěži 3. tříd, a dokonce jeden obsadil první místo v soutěži 7. ročníků. A aby toho nebylo málo, opět máme výraznou skupinu žáků, kteří nás budou reprezentovat na celorepublikovém finále soutěže ABAKU, kterou naši žáci v loňském roce vyhráli a díky níž máme již nakoupeny pro výuku žáků kvalitní tablety.

2. - 15. 5.   příprava testování Bradáčová
7.5.   220. zahájení lázeňské sezony sbor + Došková, Kašík, prezentace => družina
9.5. 8,30 divadelní představení – pohádka v KD /40,00 Kč za dítě  
9,45

divadelní představení – o V+W v KD

/40,00 Kč za dítě

 
10.5. 10,00

výlet do Budyně n. O.

Karel IV.

Machová + 5. třída
17.5. 11,00 Jarní poznávání rostlin připravuje Haškovcová, dozor Liscová a výběr dětí
20.5. 7,30 ČNB Praha 8.tř. + 7.tř. Lorenc + 8.tř. + 7.tř. + Syrová

1. 6. 2016 DDH / 4.tř. Litoměřice / Malá

3. 6. 2016 přednáška p. Kubeše pro oba stupně / 40,00 Kč za dítě

3. 6. 2016 fotografování tříd / p. Rendl

V 1. červnovém týdnu branný den Cesta do pravěku

Vážení rodiče,

od května tohoto školního roku zavádíme do zkušebního provozu nový elektronický informační systém od společnosti Edookit.
Do konce školního roku poběží zkušební provoz pro dvě třídy - 1. a 7., abychom měli možnost opravit případné nedostatky.
Od dalšího školního roku už budou mít do systému přístup rodiče a žáci všech tříd, stále ještě souběžně s papírovou podobou žákovské knížky a třídnice (1. pololetí).

1. 4. 9,00

SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ

- v naší škole

Haškovcová
17,00 Noc s Andersenem Marejková, Wasylyszynová, Bradáčová
5. 4. 7,25 Matematická olympiáda Lorenc a výběr žáků
16.4. 9,00 Eurorébus Haškovcová a výběr dětí
18.4. 7,30

Doktore, na slovíčko – pořad pro 8. a 9. tř., přednáší MUDr. Radim Uzel,

Došková, Lorenc
20.4. 13,30 ped. rada všichni
16,30 třídní schůzky všichni
22.4.   7,25 Den Země I - výlet  
25.4.   7,25 Den Země II – branný den  

26. a 27. 4. proběhne sběr starého papíru - od 7 do 8                 hodin na obvyklém místě

primestky tabor ZŠ a MŠ Mšené-lázně pořádá:

 Co: příměstský tábor "Nuda? Neznám!"

 Kdy: 4. 7. - 8.7. 2016, od 8:00 do 15:00 hod

 Pro koho: pouze žáci I. stupně

pozor změna ceny! 

Cena: nová cena 500,- Kč  750,- Kč (tj. 150,-Kč/den)  

Z rozhodnutí Rady Ústeckého kraje nám byla přidělena dotace na projekt "Volný čas 2016".

Cena může být tedy snížena na stejnou částku jako v loňském roce!

 
Kapacita omezená - 25 dětí!

 Program

 Bližší informace

 Přihláška

Jarní prázdniny pro okres Litoměřice jsou od 7. 3. do 11. 3. 2016.

Provoz družiny bude probíhat (v případě dostatečného počtu zájemců - min. 10) v upraveném provozním režimu od 8:00 do 15:00 hodin.

V provozu bude i školní jídelna. Cena oběda pro žáky 1. až 5. třídy činí 42,- Kč.

Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, Školní 121, 411 19 Mšené-lázně reditel@zsmsene.cz416 866 128

Tvorba webu www.helpmark.cz

X

Pro učitele Pro rodiče a studenty