Aktuality základní školy

Třídní schůzky se konají dne 11. 9. 2018 od 16:30 hodin

sportovni denNáš první sportovní den ve spolupráci se ZŠ Budyně nad Ohří se nad očekávání povedl. Všichni měli možnost seznámit se v malých skupinkách se základy posilování a strečinku, cvičením na BOSU, chůzí na páse Alpinning nebo jízdou na stacionárním kole Spinning. Děkujeme firmě Marstafit za bezplatnou možnost si toto vše vyzkoušet v jejich prostorách a hlavně MAP ORP Roudnice nad Labem, za úhradu dopravy. 
No a teď už jen příjemné vstávání všem zúčastněným, trochu to bude bolet :o)

IMG 4857V rámci projektu „Laskavec“, do kterého se naše škola zapojila, uspořádaly děti z 3. třídy sbírku plyšáků. Chtěly jimi potěšit děti azylového domu v Lovosicích. Plyšáky spolu s obrázky předala dětem v Lovosicích paní Jana Šulcová, která v naší škole pracuje jako asistentka pedagoga v 1. třídě. Zpátky z Lovosic přivezla třeťákům zprávu, že jejich plyšáci rozdávají radost dál.

IMG 4842Ve čtvrtek 9. listopadu opustily děti 1. – 5. třídy školní lavice a vydaly se do Prahy na Den otevřených dveří Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR. Ten, kdo pozorně naslouchal, se dozvěděl spoustu zajímavostí ze života rostlin, například i to, že věda pomáhá při pěstování lepších plodin. Děti viděly, jak věci kolem nás světélkují, vyzkoušely si práci s laboratorními pomůckami, zahrály si hru, skládaly puzzle, ochutnaly zmrzlinu vyrobenou před jejich zraky pomocí tekutého dusíku. Některé třídy si prohlédly skleník. Domů si všichni odváželi kromě nových poznatků květináč s pokojovou rostlinou nebo semínka, z kterých si mohou na jaře rostlinku sami vypěstovat.

 

Již podruhé se povedlo na naší škole zorganizovat akci pro veřejnost nazvanou Den vědy aneb věda je zábava. Co bylo naším hlavním cílem a motivací? Propojit školu s veřejným prostorem a nabídnou to, co umí nejlépe - vědu, vědění a to zábavnou formou.

Po celé škole bylo rozmístěno cca 12 stanovišť. V chemické labolatoři mohli návštěvníci například spatřit sublimaci (neboli přechod z pevného do plynného stavu) suchého ledu a ochutnat zmrzlinu. U fyzikálních pokusů bylo možné vyzkoušet si zapojení různých elektrických obvodů (sériové, paralelní, se zvonkem či žárovkou). Na dalším stanovišti se psalo například tajným písmem. V zookoutku mohli návštěvníci vidět zvířátka, které děti chovají v chovatelském kroužku. 

Nadace Karla Janečka vyzvala děti ve věku 6 - 15 let, aby se v rámci Světového dne laskavosti pokusila vykonat nezištný, laskavý skutek.

Naše škola se rozhodla, že se přidáme všichni. Moc se nám všem tato myšlenka zalíbila. Učitelé na téma laskavost nejprve s dětmi diskutovali a vyprávěli si, co že to ta laskavost vlastně je. Potom si každá třída vybrala laskavý skutek, který společně vykonají.

Většině laskavým skutkům předcházely velké přípravy, nervozita i těšení.

A když přišel "Den D", bylo moc krásné pozorovat, kolik radosti a nových zážitků a také zkušeností tato akce přinesla.

Jaké laskavosti si děti vybraly? Prvňáčci s druháky vyrazili do "terénu" a uklidili okolí školy a část obce od odpadků. Čtvrťáci si připravili hodinový program pro děti ze školky. Páťáci s osmáky pozvali veřejnost do "Kavárny pro seniory", kde si s příchozími zahráli mnoho her, zazpívali a popovídali si s nimi. Jedni šesťáci navštívili v Libochovicích

noviny1Ve dnech 4. a 5. října se jako tradičně zúčastnili žáci a rodiče sběru starého papíru. Finanční prostředky ze sběru budou využity ke sponzorování naší adoptivní "dcery" v Indii a dále jako příspěvky k různým akcím pořadáných školou, zejména na kulturní a sportovní akce, příspěvek na dopravu aj.

Celkem bylo sebráno 9 288 kg, z toho ZŠ 7 401 kg a MŠ 1187 kg.

Mezi prvních deset nejlepších sběračů patří: Beránková Petra, Jarošíková Diana, Jarošík Ondřej, Exnerová Simona, Šebek Miloš, Lisec Martin, Vavrušková Veronika, Rabanová Jana, Ruml Vojtěch, Šandová Lucie.

a nejlepší třídou ve sběru byla 4. třída.

Moc děkujeme a doufáme, že příští jarní sběr bude také tak úspěšný!

Tabulka nejlepších k nahlédnutí

zelva
V úterý 26. září se v naší škole uskutečnil „Den domácích mazlíčků". Žáci všech ročníků měli možnost přinést a ukázat svého zvířecího kamaráda.

Prostor školních šaten se za pomoci starších žáků proměnil ve výstaviště a zúčastnění žáci se pro tento den stali vystavovateli. Každý si o svém mazlíčkovi připravil krátké povídání o tom, jak se zvířátko jmenuje, odkud pochází a čím ho krmí.

Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, Školní 121, 411 19 Mšené-lázně reditel@zsmsene.cz416 866 128

Tvorba webu www.helpmark.cz

X

Pro učitele Pro rodiče a studenty